Ketenagaan

Ketenagaan

Ketenagaan

Seluruh tenaga pendidik di lembaga Pendidikan Islam Baitul Makmur berkualifikasi pendidikan S1 sesuai bidang pengajarannya dan Kepala Madrasah berkualifikasi S2. Data ketenagaan sebagai berikut.

No

Nama

L/P

Pendidikan Terakhir

Jabatan

1

Ahmad Nur Syadzili, S.Pd., M.Pd.

L

S1 Pend. Bahasa Arab

S2 Pend. Agama Islam

Kepala Madrasah

2

Zainal Mustofa, M.PdI.

P

 S2 Pend. Agama Islam

Wakakur

3

Ridwan Andriyanto, S.Pd.

P

S1 Pend. IPA

TU dan Guru

4

Elly Anasrul Firdaus, S.Pd., M.Pd

L

S1 Pend. B. Arab

S2 Pend. Agama Islam

Wakasis

5

Lya Ratnawati, M.Pd.

L

S2 Pend. Biologi

Guru

6

Nurul Aini Kholeq, S.Pd.I.

L

S1 Pend. Agama Islam

Guru

7

Choirul Anisa, S.S., S.Pd.

P

S1 Bhs. Inggris

Guru

8

Emilia Rachmawati, S.Pd.

P

S1 Pend. Bhs. Inggris

Guru

9

Defi Nurkholis, S.Pd.

P

S1 Pend. Matematika

Guru

10

Ressita Linda Prabawati, S.Pd.

P

S1 Pend. Bhs. Indonesia

Guru

11

Surya Agung Sabda, S.Pd.

L

 S1 Pend. Keolahragaan

Guru

12

Muhammad Romly, M.Ag.

L

 S2 Ilmu Tafsir Qur’an

Guru

13

Lailatus Saadah, S.Pd.

L

 S1 Pend. IPS

Guru